Перейти до головного контенту

Перевірка ключа

URI: /api/v2/key-heartbeat

Метод використовується для перевірки ключа ЕЦП.

Запит виконується методом GET у json форматі.

⚠️ Запит повинен містити заголовок Accept: application/json

Параметри URI

Для пошуку ключа необхідно передати в запиті параметр drfo — реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Приклад запиту

/api/v2/key-heartbeat?drfo=111111111