Перейти до головного контенту

Отримати токен авторизації

URI: /api/v2/token

Метод використовується для отримання токена авторизації.

Запит виконується методом POST у json форматі.

⚠️ Запит повинен містити заголовок Accept: application/json

Параметри запиту

Ім'яТипОбов'язковийОпис
client_idstringТакІдентифікатор додатка клієнта
client_secretstringТакСекретний ключ додатка клієнта
grant_typestringТакТип авторизації

Приклад запиту

Запит: /api/v2/token
{
"client_id": "",
"client_secret": "",
"grant_type": "client_credentials"
}

Параметри відповіді

Ім'яТипОпис
token_typestringТип токена авторизації
expires_innumberТермін дії токена в секундах
access_tokenstringТокен авторизації
refresh_tokenstringТокен оновлення, використовується для оновлення access_token

Приклад успішної відповіді

200 OK

Відповідь: /api/v2/token
{
"token_type": "Bearer",
"expires_in": 31536000,
"access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9......",
"refresh_token": "def50200f10ac52e25c8c....."
}