Перейти до головного контенту

Інструкція запуску SmartConnect та SmartSign на UNIX системах

Wine-6.0 стандартна установка під свій дистрибутив на прикладі Ubuntu20

⚠️ Важливо. Перший старт демо тестової версії завантажує 1 (одне) ядро 3-4 хвилини

https://linuxconfig.org/install-wine-on-ubuntu-20-04-focal-fossa-linux

  dpkg --add-architecture i386
wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo aptkey add -
apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
focal main'
apt-get update
apt install --install-recommends winehq-stable winbind xvfb

Запускаємо конфігурацію та ставимо mono gecko, якщо пропонує winecfg

Завантажуємо інсталятор та запускаємо установку. Шрифт при цьому може відображатися некоректно.
Для коректного відображення шрифту, можна змінити locale на export LC_ALL=ru_RU.utf8.
Якщо locale немає, її потрібно встановити:

  dpkg-reconfigure locales

Та обрати необхідно зі списку або через:

  locale-gen ru_RU ru_RU.UTF-8 && update-locale
wine setup_connect_v1.0.0.17_test\ \(2\).exe

Запуск програмного забезпечення:

  wine ~/.wine/drive_c/SmartConnect/SmartConnect.exe

Запуск в консолі через X virtual framebuffe xvfb

  user=$(echo "$USER")
/usr/bin/xvfb-run -f /tmp/${user}.xvfb.auth -s "-screen 0 700x500x24 -auth /tmp/${user}.xvfb.auth" wine ~/.wine/drive_c/SmartConnect/SmartConnect.exe

Щоб отримати GUI на запущене ПЗ через x11vnc :2 номер дисплея (порт 5902 в прикладі)

  user=$(echo "$USER")
XAUTHORITY=/tmp/${user}.xvfb.auth DISPLAY=:99 x11vnc -listen localhost -bg && gvncviewer:2 localhost

Повторюємо вивід логу у вікні програми та відкритий порт 8001 или 8000. Відкриваємо браузером:

  \curl http://IP:8001

Або локально з цього ж ПК http://localhost:8001

Некоректне відображення шрифту:

image1

Виставляємо LC_ALL на ru_RU, в такому випадку шрифт в інсталяторі читається:

image2

Підключення до GUI інтерфейсу запущеної програми у фоні через консоль.

image3

Запуск при заданих інструкціях аналогічний і для модуля підпису SmartSign.

image4